5 GOEDE REDENEN VOOR

CORPORATE LEGAL LIABILITY

1. ideaal wanneer bestuurders samen met de onderneming worden aangesproken

In de schadestatistieken zien we dat claims of onderzoeken tegen bestuurders tegelijkertijd worden ingesteld tegen die bestuurders en de onderneming samen. Of bestuurders worden mee in het bad getrokken bij claims tegen de vennootschap.

De PDA 100-clausule in de polis D&O kwam daar al gedeeltelijk aan tegemoet. Maar CLL dekt meer soorten schadeclaims en dekt ook de onderneming als er geen bestuurders bij betrokken zijn. In onderstaand overzicht ziet u waar PDA 100 stopt en CLL aanvult.

* over het algemeen beperkt tot verdedigingskosten / mits gezamenlijk advocaat / niet gedekt: Tewerkstellingsaangelegenheden & LS/MS

2. vestzak – broekzak principe

In een D&O-polis dekking voorzien voor de onderneming was in het verleden vaak als vloeken in de kerk. Immers de polis heeft als ultieme doel het persoonlijk patrimonium van de bestuurders te beschermen, niet dat van de vennootschap. In een KMO – en zeker in een familiale – maakt het niet uit of een claim betaald wordt aan de de bestuurder of aan de vennootschap. Ultiem komt dit ten goede aan de aandeelhouders (vestzak), die tegelijkertijd bestuurder (broekzak) zijn.

Bestuurders moeten zich geen zorgen maken, daar minstens de helft van het verzekerde bedrag beschikbaar blijft voor hen, plus een extra 10% bovenop de limiet voor onafhankelijke bestuurders.

3. nuttig voor kleine hiaten in dekking

Zoals hierboven al aangegeven is de dekking CLL ook beschikbaar indien de onderneming alleen wordt aangesproken. In het overzicht van de dekkingen hieronder zal u zien dat dit over het algemeen geen risico’s betreffen die elders worden gedekt. Nu zal niet elk (rest-) risico een aparte polis rechtvaardigen. Zo zal bijvoorbeeld een kantoor-risico niet altijd een op zichzelfstaande milieu-polis (EIL) verdienen, maar komt de CLL-dekking tegemoet aan dergelijke noden (verdedigingskosten) .

 

4. een aanvaardbare bijpremie

De bijkomende premie voor de CLL-dekkingen bedraagt ongeveer 30% van de D&O-premie voor Gecombineerde Limieten en ongeveer 60% voor Afzonderlijke Limieten. Uit ervaring leren we dat dit op een aanvaardbaar niveau ligt. Immers 70% van onze verzekeringsnemers opteerden voor de uitbreiding CLL.

5. eenvoudig te onderschrijven

Zoals u dat van ons gewend bent, kan een indicatieve offerte worden uitgewerkt, waarbij we het aantal onderschrijvingsvragen in de Feitenverklaring tot een minimum beperken. Ook voor het luik CLL is het aantal vragen beperkt tot een 5 à 6-tal. Voor vzw’s en stichtingen is het aantal vragen zelfs nog beperkter: slechts 1 vraag voor kleine vzw’s.

We proberen het eenvoudig voor u te maken door een makkelijk te begrijpen tekst aan te bieden en door binnen 48 uur te tariferen als u een e-mail stuurt naar easy@belugainsurance.com of uw gebruikelijke contactpersoon. U kunt ook zelf een offerte uitwerken via BELUGA ONLINE.

Verified by MonsterInsights